Apmācīttiesīgs mākslas terapeits

Apmācīttiesīgs mākslas terapeits

Prasības, lai kļūtu par apmācīttiesīgu mākslas terapeitu


No "Ārstniecības personu apmācīttiesību komisijas nolikuma"

3.1.Komisija izskata ārstniecības personas pieteikumus par apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusa piešķiršanu un pieņem lēmumu par apmācīttiesīgās ārstniecības personas statusa piešķiršanu,ja pretendents atbilst prasībām.
3.2. Pieteikumu pretendents iesniedz LĀPPOS apmācīttiesību komisijas sekretariātā, aizpildot noteiktā parauga anketu, norādot tajā prasīto informāciju un pievienojot nepieciešamos pamatojošos dokumentus:
3.2.1. Ārstniecības persona ir vismaz 1 (vienu) reizi resertificēta atbilstošajā pamatspecialitātē, ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, un sertifikāts atbilstošajā pamatspecialitātē, ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē ir spēkā esošs;
3.2.2. strādā normatīvos aktos noteiktām prasībām atbilstošā iestādē, kurā ir attiecīgās pamatspecialitātes, ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes izglītībasbas programmai atbilstoša profila pacienti un klienti, kā arī diagnostikai un profilam atbilstošs tehniskais aprīkojums un iekārtas;
3.2.3. ārstniecības persona ir iesniegusi noteikta parauga veidlapu (1.pielikums) un izpildījusi tajā noteiktās prasības;

Visi nepieciešamie dokumenti pretendentam jāiesniedz J.Asara ielā 5, Rīgā, 220.telpā pie Nellijas Janaus.

 

Foto: Daiga Ellaby, momenti.lv


Faili